HABERLERHABERLER & İNCELEMELER

Konutların Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi

Kiralanan Konutun hangi amaçla kiralandığına bakılmaksızın 100 günden daha az kiralama yapabilmesi için Turizm Amaçlı Kiralama İzin belgesi alması zorunlu hale geldi biliyorsunuz, Sadece konutlara değil yasadaki Konut kelimesi Apartman dairesi olarak görülmesin, Villa, Bungalov gibi tüm taşınmazların Turizm amaçlı 100 günden az kiraya verebilmeleri için evlerini bu belgeyi almaları zorunlu hale gelmiştir, bu yazıda en kolay nasıl alırsınız nelere dikkat edilmeli hepsini yazacağız..

İZİN BELGESİ OLMAKSIZIN  TURİZM AMAÇLI KİRALAMA YAPANLARA, HER BİR KONUT İÇİN YÜZ BİN TÜRK LİRASINDAN BAŞLAYAN İDARİ PARA CEZALARI UYGULANIR. 

Yukarıda özellikle Büyük Harflerle yazdığımız yazıyı açıklayalım burası çok önemli 1 Şubat tarihinden sonra İzin belgesi olmaksızın kiralama işlemlerine devam eder ve tespit edilirseniz, hem kiraya verene hemde kiralayana 100 er bin tl para cezası kesilecektir, Türsab acentesi dahi kiralasa Belgesiz bir evi oda cezaya tabi olacaktır,

Bu belge sonrasında artık sadece kiralama işlemlerini Seyahat Acenteleri yapabilecektir, Emlakçıkar vb 100 günden az Turizm Amaçlı konut kiralama yapamayacaklardır.

İzin Belgesi Kime Verilir

•Konutun mülkiyetine sahip olan veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere (Tapu kütüğünde  üst hakkı veya intifa hakkı tescilli ise  belge mülkiyet hakkı sahibine değil, bu hakların sahiplerine verilir. Her iki hak  da tapu kütüğünde tescilli ise belge intifa hakkı sahibine verilir.)

•Yüksek nitelikli konutlarla (rezidanslar) sınırlı olmak üzere, talepte bulunulması durumunda,  rezidansı kiralama yetkisine sahip konut işletmelerine (Yönetim ve Pazarlama İşletmeleri) verilir.

YUKARIDA BELİRTİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER HARİCİNDE TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ DÜZENLENEMEZ.

BİR KONUTUN MAL SAHİBİNDEN UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ YOLUYLA KİRALANARAK, KİRACI TARAFINDAN TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?

7464 sayılı Kanunun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1)1 Ocak 2024 tarihi itibariyle turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapan  gerçek veya tüzel kişilerin 1 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapması zorunludur. Bu süre zarfında kiralama faaliyeti yürütmelerine engel bulunmamaktadır. Bu başvurular başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır.

2) 1 Ocak 2024 tarihinden sonra turizm amaçlı kiralama faaliyetine başlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ise kiralama faaliyetine başlamadan önce izin belgesi almaları zorunludur. Bu başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılır.

BU SÜRELERDEN SONRA İZİN BELGESİ OLMADAN TURİZM AMAÇLI KİRALAMA YAPANLAR  HAKKINDA HER BİR KONUT İÇİN OLMAK ÜZERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır.


https://www.turkiye.gov.tr/ktb-turizm-amacli-kiralanan-konut-izni-7918
https://vatandas.ktb.gov.tr/konut-belge-basvuru/turizm-amacli-konut-izin-belge-basvurusu/
başvurular bu adreslerden yapılacaktır
Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) bilgileri zorunludur.
https://etebligat.gov.tr/nasil-basvuru-yaparim/   buradan UETS başvurusu yapabilirsiniz

-Elden veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin e-devlet  kullanıcı adı ve şifresi olması zorunludur. Yabancı kimlik numarası olmayan kişilerin vekaletle başvuru yapması gerekmektedir.

-Tüzel kişiler adına başvuru temsile yetkili kişiler tarafından yapılır.

-Başvuru  e-Devlet üzerinden yapılacağından,  başvuruda sunulacak olan tüm belgelerin taranarak *.pdf  formatında dijital suretlerinin hazırlanmış olması gerekir.

-Aynı binada(blokta) bulunan aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılır.

BAŞVURU YAPILACAK KONUT SAYISINDA SINIR VAR MI?

Üçten fazla bağımsız bölüm (konut) bulunan binalarda(tek bir blokta), bu binada yer alan konutların en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kişi adına izin belgesi düzenlenebilir. Diğer bir ifadeyle, bir konut binasındaki (apartman)  tüm daireler için tek bir kişi tarafından izin belgesi alınarak binanın otel olarak işletilmesi mümkün değildir.

Bu sınırlamaya uyulması kaydıyla, aynı gerçek veya tüzel kişinin başvuru yapacağı konut sayısında bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak sayının beşi geçmesi durumunda ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

BAŞVURUDA HANGİ BİLGİ VE BELGELER SUNULMALIDIR?

Kanuna göre, konutun bulunduğu binaya, başvuru yapılan konut sayısına, konutun yüksek nitelikli konut (rezidans) olup olmamasına, başvuru sahibinin  niteliklerine bağlı olarak farklı bilgi ve belgelerin sunulması  gerekmektedir. Bunlar aşağıda sayılmaktadır:

MÜSTAKİL KONUTLAR (VİLLA ve BUNGALOVLAR )

a)Kiraya veren gerçek kişi ise;

          1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi,

          2) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi,

b) Kiraya veren tüzel kişi ise;

          1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

          2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği

c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,

ç) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

          1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları ile Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı,

          2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı,

d) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,

e) Tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.

KONUTLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER

İzin belgesi için başvurulan konutların aşağıdaki nitelikleri sağlaması zorunludur:

a)En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi,

b) Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu,

c) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman detektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki,

ç) Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması,

d) Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz.

İzin belgesi düzenlendikten sonra yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki niteliklerin de sağlanması zorunludur:

a)Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayınlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

       1) Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.

       2) Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.

       3) Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.

İZİN BELGESİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)Kiralanan konutu yukarıda belirtilen niteliklerini sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmek.

b) Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek.

c) Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrimiçi ortamda kullanıcılara bildirmek.

ç) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek.

d) Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak.

(2) İzin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir